Tipsa dina vänner

Kopiera adressen och sprid den hur du vill eller dela direkt via mail, Facebook eller Twitter med hjälp av ikonerna

Klicka i rutan ovan och kopiera adressen med CTRL+C eller CMD+C

Tillsammans gör vi skillnad - välkommen!

Teckna medlemskap i Röda Korset

Som medlem i Röda Korset får du vår medlemstidning Henry fyra gånger om året. I tidningen kan du läsa om vad Röda Korset arbetar med i Sverige och i resten av världen.

Årsavgift: 250 Kr

   

Jag vill vara medlem och tillhöra:

Tillsammans gör vi skillnad

Personligt engagemang är själva livsnerven i Röda Korset. Som medlem tar du ställning - och ansvar för vilket samhälle du vill ha. 

Som medlem bidrar du till att Röda Korset finns och har en fungerande organisation som snabbt kan agera så att hjälpen kommer fram. 

Medlemsavgiften är 250 kronor för ett helt år (gäller kalenderår). Då får du också medlemstidningen Henry fyra gånger om året.

Medlemskapet är öppet för alla som tar ställning för Röda Korsets grundprinciper.

Röda Korsets grundprinciper

Röda Korset har sju grundprinciper som används över hela världen. De är en vägledning i det arbete vi gör.

Som verktyg så kan de vara användbara för många olika typer av situationer, från ett lokalt dilemma till avvägningar vid stora internationella katastrofer.

Humanitet

Röda Korset skapades ur viljan att utan åtskillnad bistå dem som sårats på slagfältet. Vi arbetar internationellt och nationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv och hälsa och att värna respekten för människovärdet. Vi främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

Opartiskhet

Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Vi arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och att i första hand hjälpa de mest nödställda.

Neutralitet

Röda Korset tar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi. Vi är neutrala för att bevara människors förtroende.

Självständighet

Röda Korset är en självständig förening. Som nationell rödakorsförening hjälper vi staten på det humanitära området. Men vi ska behålla ett oberoende som gör att vi alltid kan handla i enlighet med Röda Korsets principer.

Frivillighet

Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både givare och mottagare. Den frivilliga hjälpen får inte innebära att man ger avkall på kvaliteten. Med osjälvisk hjälp menas att vi inte har några egna intressen att tillgodose.

Enhet

I varje land får endast finnas en rödakors- eller rödahalvmåneförening. Den ska vara öppen för alla och den humanitära verksamheten ska omfatta hela landet.

Universalitet

Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar har samma skyldigheter och rättigheter att bistå varandra.

Andra sätt att hjälpa och information

Kontakta oss

Tel: 0771-19 95 00
E-post: info@redcross.se

Läs mer

Skänk via kort/bank

Du väljer själv vart pengarna ska gå.

Läs mer

Bli månadsgivare

Gör skillnad för de som behöver det mest - varje dag, året runt.

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Det här är en lista med de vanligaste frågorna vi får till infoservice.

Läs mer